Duše K - 5.1.2020 tentokrát o cestě ke zdraví prostřednictvím učení Bruna Gröninga se Simonou Sandl

Divadlo Kampa

Divadlo Kampa

187 213 zhlédnutí125

  O BRUNOVI GRÖNINGOVI
  Bruno Gröning se narodil 30. května 1906 v Gdaňsku. Jeho prostřednictvím došlo k nespočetným uzdravením. K místům jeho působení přicházelo až 30.000 lidí denně. Kruh přátel Bruna Gröninga je dobrovolné mezinárodní sdružení lidí, kteří sami poznali, jak cenné je učení Bruna Gröninga a jakou pomocí je v životě, a žijí podle něj. Kruh přátel pokračuje v Gröningově díle a neváže se na žádné náboženství, světový názor nebo konfesi. Existuje ve 130 zemích, kde přes 75.000 přátel navštěvuje více než 3.000 společenství. Archiv Kruhu přátel obsahuje tisíce dokumentovaných uzdravení, ke kterým došlo duchovní cestou prostřednictvím Gröningova učení.
  Kontakt pro zájemce:
  bruno-groening-cz@seznam.cz / +420 737 002 238
  Odkaz na film Fenomén Bruno Gröning na CZ-news:
  cz-news.net/online/video-6gfdXvE0lQg.html
  Webové stránky:
  www.bruno-groening.org/cs

  čas přidán Před 14 dny

  Komentáře

  1. Pavel Dj Habis

   Hodně dobrý a ještě to funguje - Nádhera!

  2. ХХХ AMATЕUR SЕХ VIDЕO - СLIСК НЕRЕ

   ?? 1:38 ?? ??????

  3. brunofreund

   Ich freue mich auf die Übersetzung in deutsch

  4. TheVladko001

   Jak vznikl „Informační kruh: Život a učení Bruno Groeninga“? Prohlášení předsedy Thomase Busseho: „Před lety se kruh přátel Bruna Groeninga, ve kterém jsem se mnoho let angažoval, rozhodl vymazat všechny pasáže z přednášek Bruna Groeninga, ve kterých hovořil o Kristu. Důvodem bylo, že to muslimům usnadní chtěl přijmout jeho doktrínu. Moji přátelé a já byli pobouřeni. Podle našeho názoru to bylo manipulace. Někdo mi řekl bez pochopení: „Kde by to mělo být? V budoucnu mohou být také vymazána prohlášení Bruna Groeninga o Bohu usnadnit ateistům přístup k jeho učení? “ Bruno Groening se v zásadě zasvětil Kristu a jeho učení, aniž by však znehodnocoval jakékoli jiné náboženství. Jeho přiznání neznamená, že byl jakýmkoli způsobem dogmatický nebo netolerantní. Nikdy neřekl, že pouze křesťanská cesta vede k Bohu. "Přestože jsem se narodil a vyrůstal v katolické rodině, nikdy jsem nenašel vnitřní vztah k obřadům církve." Pro mě byl božský první a zůstane tak. Nedívám se na lidi způsobem a způsobem, jakým přicházejí k Bohu. Hlavní věc pro mě je, že k němu vůbec přichází. Ani se neptám, ke které rase nebo národu někdo patří, protože, jak mi vždycky říká moje inspirace, všichni lidé jsou Božími dětmi (...). “(21.10.1949 / Süddeutsche Zeitung) Jasně to řekl:„ Já neptejte se lidí na náboženství a národ. Všichni jsou to lidské bytosti, všechny děti Boží. “(8/31/1949)„ To, co musím předložit, se určitě bude týkat každého, bez ohledu na jejich národ nebo označení, bez ohledu na to, zda jsou chudí nebo bohatí. „Každý je pro mě stejný, na barvě pleti nezáleží a mnohem méně na mateřském jazyce.“ (ručně) Nakonec se Bruno Groening zajímal o přeměnu všech lidí k Bohu: „Už jsem vám několikrát dal vědět, co je mým skutečným cílem: Chci vést všechny zpět k víře, protože každý člověk je bytost příroda, každý je Božím dítětem. My lidé máme jen jednoho otce a to je náš Pán Bůh. A protože mnoho lidí ztratilo víru, chci je vést zpět k víře. “(1. října 1949) Skutečnost, že Bruno Groening vyznává Krista jako Božího Syna a jeho učení, by se však neměla skrývat, protože je to klíčový bod jeho učení. Mluvil konkrétně s námi křesťany strašidelnými slovy: „Opravdovým pravým křesťanem může být jen ten, kdo následuje Krista, jak nás očekává Kristus, jak nám říká Jeho učení. A proto byl Kristus na této zemi třicet tři let, tj. v těle, které mu Bůh dal za tento pozemský život, aby nám mohl sdělit vše, co pro nás, pro celé lidstvo musí Bůh říci! Protože jinak už lidé nemohli Boha poslouchat. , (...) On (člověk) musí být spojen s Bohem. (...) A Kristus nechtěl víc, Bůh nechtěl víc, to je skutečně pravé božské učení, to je učení Kristovo, jak nám to dal, jak to dal lidstvu po cestě: Být spojen s Bohem, že , moji drazí přátelé, všechno je! “(04.12.1958) Postižený dodal:„ Kristus nám v našem způsobu života dal tolik dobré věci. Proč lidé nevzali dobro k srdci, proč to nevzali samy o sobě? “(04.12.1958)„ Nebyl Kristus největším příkladem lidstva? “(04.12.1958)„ Je to učení Kristovo, Dbejte na to. “(12/04/5858) facebook.com/groups/770648879619189/3293746980642687/?comment_id=3297473220270063&notif_id=1579536018545297&notif_t=group_comment

   1. TheVladko001

    Informationskreis „Informační kruh: Život a výuka Bruno Groeninga e.V.“ je skupina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že výuka Bruna Groeninga může pomoci mnoha lidem, aby se stali zdravými a šťastnými. Nechceme stavět novou instituci, ale sami sebe považujeme za referenční bod pro všechny, kteří se chtějí vypořádat s Brunem Groeningem a jeho učením. Všechny odpovědné osoby pracují dobrovolně a bezplatně. Naše cíle jsou: poskytovat věcné a pravdivé informace o Bruno Groeningovi a jeho učení předat učení Bruno Gröninga všem zúčastněným stranám komplexním a věrným originálním způsobem Poskytnout všem, kteří se nechtějí připojit ke skupině (kluby, skupiny přátel atd.), Možnost pracovat nezávisle na Bruno Groeningovi a jeho učení Objasněte veškeré nedorozumění, které vznikly ohledně jeho osoby a jeho učení v minulosti žádný kult lidí, který by propagoval Bruna Groeninga a působil proti jakékoli formě fanatismu Neutahovat lidi k nám, ale motivovat je k nezávislé, svobodné duchovnosti zvýšit obecné povědomí o tématu „duchovní léčení“ zabránit někomu v návštěvě lékaře nebo užívání léků Kontakty na kultivaci se všemi skupinami Bruno Groeninga, ve vzájemném respektu a vzájemném uznání Být tolerantní ke všem náboženským a duchovním institucím a hnutím, jakož ik ostatním kulturám a v žádném případě se prohlásit za jediný pravý způsob mít pozitivní dopad na mezinárodní porozumění a podporovat globální mír pomáhat lidem najít cestu zpět k víře v Boha a vážně dodržovat jeho zákony podporovat sociálně slabé, chudé a utlačované lidi podporovat ochranu přírody a zvířat Děkujeme všem, kteří nám pomohli s tímto projektem a chtějí nás i nadále podporovat. Zvláště bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří nám poskytli materiál od Bruna Gröninga nebo o něm. Jsme rádi, že můžeme přijmout další materiály, abychom je mohli zveřejnit na této domovské stránce. facebook.com/pg/BrunoGroeningPage/notes/

   2. TheVladko001

    Tyto citace pocházejí z poslední oficiální přednášky Bruna Gröninga dne 4. prosince 1958, kterou tehdy hovořil konkrétně pro obce. Sotva o dva měsíce později zemřel. Tento zvukový dokument je jako odkaz jeho přátel a zvláštním způsobem naléhavé volání všech, aby konečně následovali Krista a jeho učení. Pokud by on, který byl prokazatelně schopen nahlédnout do budoucnosti, nechtěl, aby se muslimové dozvěděli, že vyznává Krista, mluvil by jinak. Znovu a znovu na něj odkazoval ve svých přednáškách. To je pravda! A tuto pravdu byste neměli zkreslovat. Jako muslim bych nechtěl být podveden jakýmkoli vysvětlením, byť logickým. Jsem přesvědčen, že se všichni raději učí pravdu než cenzurované texty. Islám také uznává Krista jako velkého proroka. Bez ohledu na to, zda lidé vidí Krista, Mohammeda, Buddhu nebo kdo je jejich vzorem, je naprosto nezbytné toto přijmout a přijmout tento postoj se vší tolerancí. Netolerance je problém pro mnoho náboženských lidí, ale bylo by špatné jednat podle ní. Z tohoto důvodu byl založen „Informační kruh: Život a učení Bruno Groeninga“. Naší snahou je předávat učení Bruno Groeninga zcela a necenzurovaně, aniž bychom viděli naše aktivity v jakékoli podobě jako „jediný způsob, jak být spasen“. Je pro nás nepochopitelné, že náš klub je v určitých kruzích vnímán jako konkurence. Respektujeme každou skupinu, která podporuje Bruna Groeninga a jeho učení. Chceme jen přispět svým zvláštním příspěvkem, aby lidé, kteří mají zájem, mohli jednat s Brunem Groeningem a jeho vyučováním, aby si o tom mohli udělat představu. Odmítáme všechny formy kultu osobnosti, sluchu, dogmatismu a fanatismu. Ani jedna z nezávislých komunit, která se nacházejí na této domovské stránce, nebyla vytvořena. Podporujeme vás pouze na vyžádání. Pracujete v naprosté svobodě! “ Thomas Busse

  5. TheVladko001

   ..zdalipak fanoušci Duška a Groeninga ví,že léčitelský GURU umřel na rakovinu? no a ti jeho následovníci se občas chovají taky prapodivně.. Komunity kolem Groeninga 1953 Gröning založil „Gröning Association“, od níž se po několika letech distancoval. [20] [21] V roce 1958 založil sdružení na podporu duševních, duchovních a přírodních základů života v Německu. V. Toto sdružení existuje dodnes. [22] Bruno Groeningův kruh přátel se od této asociace oddělil v roce 1979, která je v Německu zaregistrována jako „kruh pro podporu přírodního života“. Zakladatelkou byla Grete Häusler (1922-2007), Gröningova zaměstnankyně od roku 1950, která sdružení řídila až do své smrti. Bruno Gröningův kruh přátel později oddělil „Informační kruh: Život a učení Bruno Groeninga e. V. “. Důvodem odluky bylo podle informační skupiny rozhodnutí Bruno Groeningova kruhu přátel o vymazání všech pasáží z Groeningových přednášek, v nichž hovořil o Kristu a vyznal Krista a jeho učení s cílem usnadnit muslimům přístup k Groeningovým učením. [23] ] „Informační kruh“ důrazně odmítá kult lidí kolem Gröningu. [24] de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Gr%C3%B6ning

   1. foopyu nooui

    * VĎAKA♥ *

  6. TheVladko001

   Komunity kolem Groeninga 1953 Gröning založil „Gröning Association“, od níž se po několika letech distancoval. [20] [21] V roce 1958 založil sdružení na podporu duševních, duchovních a přírodních základů života v Německu. V. Toto sdružení existuje dodnes. [22] Bruno Groeningův kruh přátel se od této asociace oddělil v roce 1979, která je v Německu zaregistrována jako „kruh pro podporu přírodního života“. Zakladatelkou byla Grete Häusler (1922-2007), Gröningova zaměstnankyně od roku 1950, která sdružení řídila až do své smrti. Bruno Gröningův kruh přátel později oddělil „Informační kruh: Život a učení Bruno Groeninga e. V. “ Důvodem odluky bylo podle informační skupiny rozhodnutí Bruno Groeningova kruhu přátel o vymazání všech pasáží z Groeningových přednášek, v nichž hovořil o Kristu a vyznal Krista a jeho učení s cílem usnadnit muslimům přístup k Groeningovým učením. [23] ] „Informační kruh“ důrazně odmítá kult lidí kolem Gröningu. [24] ' de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Gr%C3%B6ning

   1. foopyu nooui

    nie je schopný sa na procese uzdravovania podieľať sám. Povedzme, držať dotyčného za ruku a v jeho mene odovzdať chorobu, utrpenie, zlo..?

  7. Martin z Řáholce

   Možná ELizabeth Dogendorf měla dost praktických zkušeností s tou metodou, ale dostala se ke slovu málo a to si myslím, že je škoda.

   1. bilisha coli

    prostřednictvím Heilstromu. Vstupné dobrovolné, film je s titulky. Pro rezervaci místa volejte 721101558. Těšíme se na Vás!

  8. Karel Salcman

   Připomíná mi Ježíše Nazaretského, který léčil pro dobro a místo aby byl všemi láskou opětován tak byl také odsouzen...

   1. seeriu ciihy

    nekonfrontovať sa, neubližovať až som sa nechal presvedčiť o opaku a trpel... A je to super HRA...:))

  9. Jaroslav Cenek

   Propásl jsi možnost říct pravdu o Brunovi Gröningovi, Dušku. Ale u notorických lhářů tvého typu nic neobvyklého. Jediné co mne překvapuje je to, že blbů jako jsi ty je tolik, že tě to uživí :-) Škoda že také neumím tak dobře lhát .. musím se živit prací ..

   1. yaliso gioouy

    Bruno Gröning zemřel v 53 letech na rakovinu, a sám si nemohl pomoci ?

  10. bilisha coli

   * VĎAKA♥ *

   1. seeriu ciihy

    🙏🏼👏🏼💫

  11. Yveta Danišová

   užasne .Diky milačci probuzeni

   1. yaliso gioouy

    nekonfrontovať sa, neubližovať až som sa nechal presvedčiť o opaku a trpel... A je to super HRA...:))

  12. Miriam Drieniková

   Pani z Bratislavy je veľmi podarená 👍🤗😍

   1. huttio srreu

    Je neuvěřitelné, kolik lidí věří v dnešní době takovým hloupostem.

  13. Kremator75

   Dovoluji si vložit odkaz na video s buddhistickým mnichem, Ashinem Ottamou, které s tímto tématem úzce souvisí. m.cz-news.net/online/video-CS_oQQrtL6g.html

   1. bilisha coli

    Je neuvěřitelné, kolik lidí věří v dnešní době takovým hloupostem.

  14. Hotel Galéria

   www.hotelgallery.eu/hotel/ Motýlí dom bol postavený s cieľom vytvoriť prostredie, kde sa spojí pôsobenie pretrvávajúceho umenia (predaj abstraktného nábytku), so všetkým potrebným na pestovanie krásy, zdravia (výber zo 100 najdôležitejších doplnkov stravy, poradňa, prednášky o pránickej výžive, informačno-motivačná literatúra). Získavate tak možnosť nadobudnúť osobnú skúsenosť a motiváciu k pestovaniu krásy a zdravia na jednom mieste. Zaujímavá regeneračná obohacujúca zmysluplná dovolenka v umeleckom prostredí na sebaobjavovanie a rozvíjanie osobnej výnimočnosti, tvorivosti a intelektuálnych kvalít jednoducho kúzelná dovolenka situovaná 5 minút pešo z Hlavnej železničnej stanice, obklopená záhradami prestížnej vilovej štvrte s nádherným výhľadom na mesto a Bratislavský hrad. 30 rokov spája umelecké prostredie Hotela Galeria s Tachyon Technology Pharm, čo je podľa zákona kvantovej fyziky základná častica pre prácu vedomia rýchlejšia ako svetlo slúži pre stretanie sa s ľuďmi rozvíjajúcimi osobné ideály, umením formujúce prostredie a načretie do celosvetového výberu najnovších poznatkov o tom, ako jednoducho používať svoje vedomie (nadstavbu mysle) pri pestovaní krásy, zdravia, osobnej a profesionálnej úspešnosti, výnimočných kvalít a dobrej nálady Kategória Ako na to a štýl

   1. yaliso gioouy

    protichůdným energiím.

  15. Luděk Lubo

   Kniha Deti nové doby , nevite kde sehnat. Nemůžu se jí dohledat ?

   1. Karol Noszek

    Jarda ve videu říká, že ta kniha už brzy vyjde

   2. yaliso gioouy

    Těžko si představit lepší projev božských energií než sežehnuté vnitřní orgány a obrovský krk 😉 Praktikující jogíni nejsou schopni se v místě krční čakry udržet kvůli silným

  16. Hudobná skupina RAdosť

   Všimli ste si tiež v tom dokumentárnom filme takú zvláštnosť že aký mal náš vysoko vážený Pán Bruno Gröning hrubý a silný krk ??? Divné. Určite je to výnimočný Duch.

   1. foopyu nooui

    dik\

  17. Turbo

   to je nuda číst ty pozitivní komentáře..kde jsou všichni hateři??to jich letos ubylo nebo co?...jinak je to zajímavá debata.

   1. foopyu nooui

    can buy you health.

  18. ХХХ AMATЕUR SЕХ VIDЕO - СLIСК НЕRЕ

   🙏🙏🙏🙏🙏 1:00 💞 👇 👇 👇🔥💃

   1. roouit patan

    dik\

  19. Happeace Happy metal

   18.1. v 11h promítáme v jídelně Vedanta ve Svitavách film Fenomén uzdravení (novější film o Brunu Groningovi a kruhu přátel) kde jsou zdokumentovány nové případy uzdravení prostřednictvím Heilstromu. Vstupné dobrovolné, film je s titulky. Pro rezervaci místa volejte 721101558. Těšíme se na Vás!

   1. chding zuure

    Moc krásná a inspirativní Duše K. Děkuji

  20. Z Š

   Krásna debata. Zaujímalo by ma, či je možné touto cestou pomôcť k uzdraveniu aj tretej osobe, teda ak je niekto tak ťažko chorý, že jeho vedomie aj myslenie sú už nejasné a nie je schopný sa na procese uzdravovania podieľať sám. Povedzme, držať dotyčného za ruku a v jeho mene odovzdať chorobu, utrpenie, zlo..?

   1. huttio srreu

    Doufám, že brzy někdo přijde, mávne rukou a všichni na světě se uzdraví.

  21. vinasu maaj

   * VĎAKA♥ *

   1. huttio srreu

    Moc krásná a inspirativní Duše K. Děkuji

  22. Som mimozemstan Z vesmíru

   Nejde mi o to,čo hovoríte,lebo to je dávno jasne, aj keď neuchopiteľné pre mna,na úplnej úrovni, aleeeee závidím,byt najviaaaac v spoločnosti týchto krásnych dusi (ľudí) ,lebo to musí byt zážitok na cely život, ktorý zanechá v človeku veľmi veľa ... ďakujem za všetko... ozaj ... 🙏🥝

   1. chding zuure

    🙏 0:36 💗💘 👇👇🔥

  23. gtoss chddy

   SADGHURU 👀

   1. roouit patan

    can buy you health.

  24. Jana Szendreiova

   🙏🏼👏🏼💫

   1. vinasu maaj

    vedomia popisovany v biblii ako Jezis. Nevenujem pozornost faktom ale vytvaram nove - co citim to je. :) Boh predsa hovori o tom co je nevidene akoby to bolo videne a nevide

  25. seeriu ciihy

   nekonfrontovať sa, neubližovať až som sa nechal presvedčiť o opaku a trpel... A je to super HRA...:))

  26. jaromírhodan s

   Bruno Gröning zemřel v 53 letech na rakovinu, a sám si nemohl pomoci ?

   1. gtoss chddy

    Moc děkuji za zprostředkování krásných informací 🌸🍀☀️♥️ Děkuji

  27. AJS

   Co to je za sračku pro boomery? xd

   1. chding zuure

    jedno, jestli "dobrou" nebo špatnou. konec hlášení...

  28. Miloslav Malinovský

   Je neuvěřitelné, kolik lidí věří v dnešní době takovým hloupostem.

   1. Emilia Janska

    Je dobre ,ze kazdy moze verit comu chce.

   2. seeriu ciihy

    jedno, jestli "dobrou" nebo špatnou. konec hlášení...

  29. chding zuure

   SADGHURU 👀

   1. yaliso gioouy

    nekonfrontovať sa, neubližovať až som sa nechal presvedčiť o opaku a trpel... A je to super HRA...:))

  30. Jana Smrkovská

   Těžko si představit lepší projev božských energií než sežehnuté vnitřní orgány a obrovský krk 😉 Praktikující jogíni nejsou schopni se v místě krční čakry udržet kvůli silným protichůdným energiím.

   1. yaliso gioouy

    jedno, jestli "dobrou" nebo špatnou. konec hlášení...

  31. Anton Mesároš

   Ďakujem. Ešte pred týždňom som nemal tušenia že jestvuje nejaký Bruno. Teraz som z toho celý happy. Tá hudba na meditácie je úžasná.

   1. chding zuure

    Co dělá tenhle ezobullshit v trendech? Boomeři se přesunuli na youtube, satan nám pomáhej...

  32. yaliso gioouy

   can buy you health.

  33. Filip Országh

   dik\

  34. roouit patan

   can buy you health.

  35. ХХХ AMATЕUR SЕХ VIDЕO - СLIСК НЕRЕ

   🙏 0:36 💗💘 👇👇🔥

   1. yaliso gioouy

    Velmi děkuji za další nálož skvělých informací. A napojení, to byla síla, mražení po celém těle a okamžitě dojemný pláč vděčnosti... Díky moc

  36. foopyu nooui

   Moc krásná a inspirativní Duše K. Děkuji

  37. Jiří Sedlmajer

   Doufám, že brzy někdo přijde, mávne rukou a všichni na světě se uzdraví.

   1. David Kosa

    Pane Jiří, měl by jste se uzdravit a pak mávnout rukou a všechny uzdravit!

   2. roouit patan

    jedno, jestli "dobrou" nebo špatnou. konec hlášení...

  38. huttio srreu

   KRASNY NOVY ROK POZDRAV Z KANADY dekuji Jaroslavovi a jeho pratelum za krasne povidani na ktere se vzdy nemuzu dockat !!!!!anna

  39. dueeh nyyu

   Odevzdani potizi Brunovi funguje bezvadne ! Vcera vecer jsem mu odevzdal tinnitus, ze ho uz ho nepotrebuju, rano jsem se vzbudil a mel jsem novy ton! skvele! diky

   1. foopyu nooui

    Nemoc je nejlepší učitel- zaznělo z diváků, to je přesně ono, a kdo mě bude učit když nemoc zmizí :-) www.databazeknih.cz/knihy/kamen-mudrcu-23259

  40. Lord of Time

   Abraham Hicks alebo Neville Goddard ucia to iste a je to skvele! Staci sa len natolko uvolnit a vypnut mysel, ze energia zdroja(boha), ktora vsetko vytvorila zacne prudit cez nas a vsetko da do poriadku. Je to stav umoznovania v ktorom necitime odpor a prestaneme si sami branit vylieceniu sa alebo zrealizovaniu akejkolvek predstavy aku mame. Je to stav vedomia popisovany v biblii ako Jezis. Nevenujem pozornost faktom ale vytvaram nove - co citim to je. :) Boh predsa hovori o tom co je nevidene akoby to bolo videne a nevidene sa stane videnym. Kazdy z nas tu moznost ma a je len na nom ci sa na to vyladi alebo si bude branit myslou. Problemom celej mediciny je ze venuje pozornost problemu (este kazdy pomenuje) a nie rieseniu cim problem kontinualne zhmotnuje. Kvantova fyzika to jasne potvrdzuje.

   1. Lord of Time

    @Maria Macekova dakujem

   2. Maria Macekova

    Lord of Time Krasne ste to vysvetlili.

  41. Michal Mayer

   Moc děkuji za zprostředkování krásných informací 🌸🍀☀️♥️ Děkuji

   1. dueeh nyyu

    Za tuto Duši K ze srdce děkuji - věřím, že se najdou vnímaví lidé, kteří poselství Bruno Gröninga ocení. Jen možná nebudou mít potřebu psát žádné komentáře - za všechny

  42. serdy ximi

   jedno, jestli "dobrou" nebo špatnou. konec hlášení...

  43. mnika voli

   nekonfrontovať sa, neubližovať až som sa nechal presvedčiť o opaku a trpel... A je to super HRA...:))

   1. serdy ximi

    Sklamanie..

  44. cista duse

   vážení, dávám odkaz k vašemu zamyšlení... Doporučuji - bez předsudků - přečíst. Mne osobně odrazuje to doporučování " přátel BG " napojit se každý den v 9/ 21 hod., na Bruna G., a odevzdat jemu.... To je velmi nebezpečné, vyloženě sektářské s cílem dostat člověka do závislosti !!! BG není žádný prostředník mezi člověkem a Bohem - tím je jen Kristus !!! , nadto člověk se přeci může obracet k Bohu přímo ! P.S. Věřím v Boha - Stvořitele - Nekonečné vědomí atd. / vše jsou jen synonyma /, a to mimo jakýkoliv systém víry a náboženství. Odkaz zde revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1556

   1. cista duse

    @Jana Smrkovská !!! ne všechny zdravotní potíže - pravě na tyto se BG zaměřoval - mají dohledatelnou příčinu a následek - viz např. rakovina malých dětí atd. atd ! ...Jsou životní situace, kdy není ostudou nechat si pomoci. Ovšem můj příspěvek je o něčem zcela jiném, a to o možném nebezpečí , které představuje hnutí " přátel Bruna G".

   2. Maria Macekova

    Jana Smrkovská Janka... 👏🏼.

   3. Jana Smrkovská

    Jsem ráda, že jste to sem dal. Je smutné vidět i inteligentní lidi jak na všechno naletí, upínají se k něčemu nebo někomu a hledají u něj snadnější život, zdraví a spásu. Je to jistě snadnější než se obrátit do sebe a tam objevovat příčiny a následky, protože je to nepříjemné. Lepší je to někam ,poslat' ať to zpracuje někdo jiný...

  45. radovan světlík

   Ach ta němčina, jak nelibozvučně mi zní! a to jsem se jí učil ve školách 5 let... Nepovažuji se za Slovana, však jazyk náš i jazyky východních národů jsou srdci mému bližší :-)

   1. mnika voli

    schopný se poprvé postavit, tak jsem dostal chodítko!! Bez toho nešlo chodit - zesláblé svaly a to po pouhých 4 měsících a když nechodí léta??..... Jako dítě jsem jezdil s obrn

  46. 42

   Co dělá tenhle ezobullshit v trendech? Boomeři se přesunuli na youtube, satan nám pomáhej...

   1. 42

    @seeni gzty JAK uzdravoval?

   2. seeni gzty

    Bruno uzdravoval ostatní a sám umřel na rakovinu ve svých 52 letech. Nerozumím tomu. Ostatním pomohu , sobě ne ?

  47. Trhač Mike

   Zije v dnesni dobe nekdo takovy jako Bruno Groning pokud mozno v Cesku? :)

   1. seeni gzty

    proleženiny ) a oni, že by se dokázaly postavit a chodit? Je mi z toho smutno co povídáte a zrovna vy pane Dušek a spol...

  48. seeni gzty

   Super ,co vic rici ... Diky Jardo !!!

  49. Andrea Šoltisová

   Js som podobne ako ta pani zo Slovenska vyplnila dotazník a odoslala email v Švajčiarsku. Do druhého dňa som obdrzala odpoved s tým, že ma budú kontaktovať, kde a kedy sa budú stretnutia v mojom okoli konať. Veľmi sa teším.

   1. Gabriela Horska

    Já v Londýně a taky druhý den odpověď s nejbližším kontaktním místem :)

  50. Světlana Čiberová

   Velmi děkuji za další nálož skvělých informací. A napojení, to byla síla, mražení po celém těle a okamžitě dojemný pláč vděčnosti... Díky moc

   1. seeni gzty

    Groninga, společenství jeho stoupenců nebo dokonce konkrétní hudbu nebo staniolové kuličky. Z dotazů jsem vytušila, že některá mysl je prostě nastavena na hodně konkrét

  51. annag cocl

   can buy you health.

  52. bodoy euir

   jedno, jestli "dobrou" nebo špatnou. konec hlášení...

  53. Petr Drbal

   Super ,co vic rici ... Diky Jardo !!!

  54. Josef Čtvrtníček

   Nemoc je nejlepší učitel- zaznělo z diváků, to je přesně ono, a kdo mě bude učit když nemoc zmizí :-) www.databazeknih.cz/knihy/kamen-mudrcu-23259

   1. annag cocl

    ❤️ 42 ❤️

  55. Josef Vaculík

   Prosím. kam zmizí karma? Ta se nedá jen tak zrušit. Neodskáče to někdo za nás a nebo jestli se ty potíže neobjeví znova v příštích inkarnacích. Nezmiňoval se o tom? Děkuji.

   1. Josef Vaculík

    @Aneta Olzonová Děkuji za odpověď i když je to asi složitější s tou energií karmy. Hovořila tam také žena která si chválí, že se mnoho změnilo u nich domě. Ale jsme tu také kvůli vývoji a v tom případě se nemusí snažit. Někdo to řeší za ně a není pro tu osobu pokrok-poznání. Je to jako s dotacemi z Brussele. Ničí to zdravé a normální prostředí. Zdravím

   2. Aneta Olzonová

    Ano zmiňoval, jeho učení ruší karmické závazky, vztahy, dluhy, hříchy a čistí je přímým spojením s Bohem. Tato síla, kterou lze skrze einstellen přijímat to vyčistí to nejkratší a nejjednodušší cestou.

  56. Anumati

   pán Šemet z Petrohradu stojí na konci príspevku na moste a na vode za ním sa hompáľa lodička s menom Šaman :-D

   1. bodoy euir

    se většinou loučil slovy jdoucími přímo do příčiny problému, do osobního obrácení, do osobní odvahy, do osobního přístupu, tedy: "Jdi a nehřeš více". Dostaneš, ale o to větší

  57. Michaela Lounková

   Za tuto Duši K ze srdce děkuji - věřím, že se najdou vnímaví lidé, kteří poselství Bruno Gröninga ocení. Jen možná nebudou mít potřebu psát žádné komentáře - za všechny takové píšu já.

   1. David Kosa

    @Petr Skácel jaký odkaz? Máte pravdu nesledoval pozorně, nesledoval téměř vůbec, tohle je ztráta času! Fanatiky, kteří rozumějí léčení ještě méně než sám nebožtík k životu nepotřebuji! Když by tam byl jen Jarda tak jsem pozorný posluchač klidně celé 3h! Ten odkaz je živý, to je tak jediné co může přežít. Vyhořelé tělo hm... po kremaci určitě! Nebo ho zabil blesk a při pitvě našli rakovinu! Odkdy bakterie pálí tělo? Naučili se grilovat? 🤔 Uzdravení přátelé dokumentují snězená kila alobalu :D poprosil bych dokumentaci lidí, kteří Bruna pamatují živého, ještě žijí, mají 100+ let a jsou v plné životní síle? Nic si v kruhu přátel ověřovat nemusím, všichni poslušně papají chemii, to nejsou vzorky co by stály za pozornost. Nevěřím Vám to, protože nepolykání patáků je jedinou výzvou o zbytek se postará tělo samo i bez Brunů a hliníkových kuliček! Že ty babky koupily fabriku na alobal! 🤔

   2. Petr Skácel

    Nezobrazil se odkaz - @David Kosa

   3. Petr Skácel

    Pokud tím, kdo umřel na rakovinu, byl podle Vás Bruno Gröning, nesledoval jste video pozorně. Ve filmu se jasně uvádí, že tělo B.Gröninga bylo vyhořelé. Odkaz B. Gröninga je stále živý, výsledky uzdravení přátelé z Německa dokumentují. Takže jedinou výzvou není varování před polykáním patáků, atp. Nevěřte mi to, ověřte si to v Kruhu přátel.

   4. David Kosa

    @Věra Hlavíková tak jaký důvod Vás vedl se zde vyjádřit? Nevšiml jsem si, že by jste se vyjádřila u jiných komentářů?

   5. Věra Hlavíková

    @David Kosa Každý Člověk má pro svoje chování svůj důvod.. proč se stále ke všemu vyjadřovat? .. ♥️

  58. Martin Gaľa

   Musím to napísať, lebo ma to troška ruší a rád by som bol aby ste to vyriešili nabudúce ak budete mať neslovensko-českého hosťa, aby ste mu dali odposluch a prekladateľ nech je niekde v zadu :) krásne video, Ďakujem a prajem pekný nový rok 2020

  59. Luna

   Nestotoznujem sa s tym ani trochu! Jedine k panu Bohu sa mame modlit a jeho velebit, je to v 10 bozich prikazaniach! Okrem toho v BIBLII sa pise a pan Jezis hovori: " Ja som cesta, pravda a zivot! Jedine cezomna pridete k otcovi...!" To znamena, ze Jezis Kristus je jediny prostrednik na ceste k Bohu! Nikto iny, ziaden Groning alebo ini! V biblii sa tiez pise a pan Jezis hovori: "Pridu mnohi falosni proroci a budu sa vas snazit zviest, ale ja som vam to povedal... " Toto mi uplne staci! Duskove prednasky a jeho hostia su vacsinou uzasni, inspirativni a zaujimavi,, ale toto je pre mna uplne mimo jeho ligu a este k tomu pristupova cesta k okultizmu a nie k vzdelavaniu ani hodnotnym informaciam. Sklamanie..

   1. firnsternis

    @martina jerabkova Vas problem je, ze porad nekoho a neco nasledujete a v ruznych diskuzich se ptate, jak to delat spravne. Zacnete uz nasledovat sebe samu.

   2. Lucie Kalvodová

    @Martina Jeřábková já si o vás nemyslím nic. Pouze jsem řekla, že ho nesoudím, jen poslouchám co říká a co se mnou rezonuje, tak si beru.To je vše.

   3. Martina Jeřábková

    @Lucie Kalvodová Myslíte, že soudím, když jsem napsala svůj pocit z Moojiho? Bylo to pro mne zklamání, věřte. Nějakou dobu jsem ho následovala s nadějí. A pak naděje vzala za své a to bolí. Někdy je to velmi nebezpečné, když člověk ztratí naději.

   4. Lucie Kalvodová

    @Martina Jeřábková já už dávno nesoudím nikoho. Mě jen dává smysl to, co říká.

   5. Martina Jeřábková

    @Lucie Kalvodová Lucie, na Moojiho bych si dala pozor, pro mne je to kult osobnosti, slyšela jsem na něj i nehezké věci. A hlavně ta cena, kterou musí člověk zaplatit, pokud chce pobývat v jeho blízkosti. U Kruhu přátel mne právě velice překvapilo, že je to zadarmo. A to je pro mne velké překvapení a důkaz jakési poctivosti. Eckhart Tolle, Rupert Spira nebo Anita Moorjani za to, co předávají ostatním si účtují velké prachy, co seminář, to neskutečná cena za vstupné. A to mne zvlášť u té Anity moc mrzí, ptž ona to ještě obhajuje, proč si za to nechává platit. Hodně lidí jí to vytklo, že zadarmo dostala a zadarmo by měla dávat :(

  60. Jiří Urda

   Je moc dobře, že si Jarda se Simonou hned oba tykali, protože kdyby jeden vykal a druhý tykal, tak by si vlastne neustále vytýkali :-D

  61. Martan Kurec

   No to je báječné,odpo jsem si to poslechla a večer jsem byla donucena tohle praktikovat a opravdu, to co jsem odevzdala okamzite zmizlo :-))

  62. oktipy

   Je mi to líto, ale lžete. Vy na vozíčcích a vy chromí vstaňte a pojďte ke mně. Měl jsem prasklou " plotýnku " a po operaci a zánětu jsem byl ležák 4 měsíce. Když jsem po zánětu byl schopný se poprvé postavit, tak jsem dostal chodítko!! Bez toho nešlo chodit - zesláblé svaly a to po pouhých 4 měsících a když nechodí léta??..... Jako dítě jsem jezdil s obrnou do Janských Lázních ( dostal jsem se jeden rok do třetího patra mezi vozíčkáře ), děti co nechodily, nohy slabé, že by jste je obejmul prsty u ruky ( v noci jsem je otáčel v posteli - proleženiny ) a oni, že by se dokázaly postavit a chodit? Je mi z toho smutno co povídáte a zrovna vy pane Dušek a spol...

   1. Sona Sona

    Jaroslava Cílková l

   2. oktipy

    @Jaroslava Cílková To že se někdo vyléčí z rakoviny, tak tomu věřím. Každý má jiný obranný systém a někdo má holt štěstí. Ale to, že se mi postaví okamžitě, na hned nechodící z vozíku, tak tomu nevěřím ani náhodou. Ruku na srdce. Viděl někdo vstát z vozíku, pokud to nebyl podvod a znal toho nechodícího léta? Učinkující v pořadu o tom pouze hovoří, že to někdo říkal, ale nikdo neviděl ten zázrak zázraků. Ano, v Janských Lázních někteří dokázaly po letech pravidelného cvičení a proplutí řekou slz bolesti dostat se z vozíku, ale francouzských holí se poté zbavoval těžko. Potměšil, Gombitová a další, proč se prostě nezvednou z toho vozíku a nechodí. Jak vidno o penězích to také nebude a určitě Vám to dotyční rádi vysvětlí.

   3. Jaroslava Cílková

    Někdo se vyléčí z rakoviny, někdo ne, někdo se postaví z vozíku, někdo ne...O lidech na vozíku se říká, že vnitřně potřebují, aby se o ně někdo staral..jak kteří. Třeba to byl případ právě těch :)

   4. David Kosa

    Nemusí lhát o tom momentu kdy se to stane, ale už se nemluví o následujících dnech kdy se to vrátí zpátky! Příkladem budiž lidé, kteří den nebo někdy hodiny před smrtí se cítí plní síly, chtějí odcházet z nemocnice domů a další den je po smrti! On sám je mrtev, takže léčení rozuměl jako koza petrželi! To co tvrdil se ví a opakuje pořád dokola již 2020 let a motorem jsou jen peníze za vydané knihy, filmy atp. Zajímavé by bylo jak dlouho ho uháněly ježibaby aby je pozval :D Jarda se stará o chod divadla, nevinil bych ho z ničeho. 4dohodami jasně říká kde a jak se ,, to,, hledá a jakou hru hrajeme všichni! ;-)

  63. Ladislav Kruml

   Bruno uzdravoval ostatní a sám umřel na rakovinu ve svých 52 letech. Nerozumím tomu. Ostatním pomohu , sobě ne ?

   1. David Kosa

    Pane Kruml přesně tak, rozuměl léčení jako koza petrželi!

   2. Lucie Kalvodová

    Ve filmu mluví lékař, který Bruna operoval a rakovinu v podstatě popřel. Jeho vnitřnosti byly spálené. Nemohl dávat energii, tak ho to vnitřně sežehlo.

  64. smile smile

   Zaujímavé. Z fotiek Bruna Groninga som si všimla jeho "zvláštny krk", som jediná?

   1. David Kosa

    A co tam řïkají na konci? Jinak krk vypadá svalnatě, takový standard u hráčů NFL.

   2. smile smile

    ha.... nie som jediná, dostala som sa v prednáške ku koncu a tam to hovoria.... aj som si myslela... :D

  65. anna rehak

   KRASNY NOVY ROK POZDRAV Z KANADY dekuji Jaroslavovi a jeho pratelum za krasne povidani na ktere se vzdy nemuzu dockat !!!!!anna

  66. igornacik

   Janko Rak z pohľadu konceptu kvantovej fyziky by možno povedal, že Vedomie z pohľadu "neláskyplných" životných skúseností v rámci dohod, ktoré sme prijali v tejto hre na Zemi, presmerovalo svoju pozornosť na "láskyplné" a je ochotno tomu veriť a proste sa následkom toho bezpochybného zamerania deje..... Uffff, to je veta.:)))) Pre mňa úžasný film, ktorý sa mi odvíja v predstavách, že toto vidím ako faktický "začiatok" zlatého veku, bez potreby naň čakať, kde sme NAOZAJ plný lásky a prajeme ju i všetkým bez vynimky !!!!.:)))) Mno a tak... Aveľmi sa teším na stretnutia v rámci kruhu... VEĽMI... Mne to dáva ZMYSEL, ktorý som kedysi ako dieťa poprel: že mi prišlo úplne normálne sa deliť, dávať, nekonfrontovať sa, neubližovať až som sa nechal presvedčiť o opaku a trpel... A je to super HRA...:))

  67. Tiziana M.

   Indové tomu říkají prána, číňani čchi, snad každá kultura "to" v nějaké formě znala a uznávála... Tak moc nechápu, proč bych k ladění a sebeléčení potřebovala postavu Bruna Groninga, společenství jeho stoupenců nebo dokonce konkrétní hudbu nebo staniolové kuličky. Z dotazů jsem vytušila, že některá mysl je prostě nastavena na hodně konkrétní vnímání, což pak vede k žehnáním fotografiím, upínání se ke konkrétním postavám a předmětům. Cvičím několik let qi gong, kultivuju svou životní sílu, snad jsem se i vyléčila z oficiálně nevyléčitelné diagnózy a Bruna beru jako takový evropský ekvivalent nějakého asijského mistra :) jestli to pomáhá a vyhovuje, ať to pomáhá, není nutno zkoumat.

   1. Martina Jeřábková

    @Tiziana M. Děkuji :)

   2. Tiziana M.

    @Martina Jeřábková tak to je, znám to :) Nejdřív na sebe nejsme dost hodní, pak onemocníme, pak hledáme jak z toho ven, sejdeme se (třeba) u Qi gongu a s ním se učíme na sebe netlačit. Ať se Vám daří :)

   3. Martina Jeřábková

    @Tiziana M. MOC díky Tiz, pomohlo. Hodná. Jak jste mne odhadla? Musím se dojatě usmívat. Ano, tlak na pilu a výkon, to je moje . . . velké očekávání nevyjímaje. Ano, English dávám, momentálně cvičím s Jeffem Chandem. Také říká, co dělat během cviku, jak dýchat. Zmiňuje nespočet benefitů, které Qi gong má, proto jsem se rozhodla pro toto cvičení. A proto ta očekávání . . . . . Máte pravdu, dělat to pro radost, ne z povinnosti. Prostě si to v hlavě přerovnat. Jsem ráda, že mi rozumíte. Martina

   4. Tiziana M.

    @Martina Jeřábková Zdravím, Marti. Že začátku jsem jako správná šprtka a Evropanka tlačila na pilu, více je přece lépe. A ono prdlajs, ke Qi gongu je nejlepší přistupovat beze snahy, effortles flow tomu říkají v angličtině. Pak jsem si prostě jen začala hlídat dech a správné provedení pohybů, postoj. Popravdě mě to zaměstnavalo tak, že mé mysli to docela stačilo :)) zjistila jsem, že je to vlastně taková meditace v pohybu. Řekla jsem si, že prostě budu cvičit, jak zvládám a mistrovství a cítění energie (ball of light) se třeba dostaví časem. Qi gong je první praxe vůbec, u kterého jsem vydržela, a důvod je ten báječný pocit, který se dostavuje hned po cvičení. Pomaličku se posouvám, a dovolím si tvrdit, že to nikdy nebylo 'pouhé cvičení' bez léčebných účinků, mému prvotnímu neumětelství navzdory. Možná, že to co nejvíc snižuje vaše benefity, které by vám Qi gong mohl přinášet, je vaše očekávání a tlak, který na sebe kladete. Cvičte prostě jen tak pro radost a všechno přijde :) jestli umíte anglicky, zkuste cvičit s Davidem Beaudrym, ve svých CZ-news videích vede instrukcemi nejen tělo, ale i mysl - říká co si představovat a jaké emoce zapojit. Snad to pomůže, držím pěsti a buďte na sebe hodná, Tiz.

   5. Martina Jeřábková

    Dobrý den Tiziano, já také cvičím Qigong. Ale při cvičení mám problém soustředit mysl na tělo. Chvíli, třeba 1 cvik to dokážu a vzápětí je koncentrace pryč a mysl opět bloumá. Poradila by jste mi, jak se naučit soustředit? Nebo máte podobnou osobní zkušenost nebo z Vašeho okolí? Vím, že bez schopnosti koncentrace je to pouhé cvičení bez léčebného efektu. Docela mne to trápí. Děkuji. MJ

  68. EMBE

   *** VĎAKA♥ ***

  69. Michael EDGAR Horský

   ❤️ 42 ❤️