Tvrdejbob

Zadřel jsem!

Zadřel jsem!

Všimněte si té pohotové reakce s vymáčknutím spojky :D Jde vidět, že už mám něco nazadíráno... :D.