Mína

Mina - Dur oppan

Mina - Dur oppan

SƏHƏR, OTAQ, GÖZLƏR, AÇMAQ, AYAQ, QALXMAQ, QARA, TORPAQ... DUR OPPAN! SƏHƏR TEZDƏN KEF OLMASA, HEÇ ...